πŸ“œ Grant Proposals


Governance Fund: Phase 1 Submit and discuss proposals for Phase 1 of the Governance Fund. This category will be opened for submissions after Airdrop #1 has begun (Q2 2022). Other Grants Council Governance Fund: Phase 0 Submit and discuss proposals for Phase 0 of the Governance Fund. This category will be closed after May 24 at 23:59:00 UTC.
Topic Replies Views Activity
0 20 January 26, 2023
2 33 January 26, 2023
11 582 January 26, 2023
1 39 January 26, 2023
7 196 January 26, 2023
21 627 January 26, 2023
79 1440 January 26, 2023
2 333 January 25, 2023
1 64 January 25, 2023
13 354 January 24, 2023
17 400 January 26, 2023
15 548 January 23, 2023
10 307 January 26, 2023
18 628 January 23, 2023
8 288 January 23, 2023
9 392 January 21, 2023
59 2960 January 20, 2023
3 180 January 20, 2023
6 124 January 18, 2023
62 2657 January 18, 2023
43 3011 January 17, 2023
40 3168 January 17, 2023
58 3113 January 16, 2023
65 4258 January 16, 2023
38 2668 January 9, 2023
45 1644 January 9, 2023
74 2025 January 9, 2023
26 1609 January 8, 2023
51 3074 January 5, 2023
5 184 January 7, 2023